VERKSTAD
Här granskas våra kunders trasslande datorer under lupp och nya datanät ser dagens ljus!

Vi bygger alltid upp ett nytt nätverk i vår verkstad innan det levereras ut till våra kunder. På så sätt minskas installationstiden ute hos våra kunder rejält.

Nya datorer får sin programvara installerad och testad här innan leverans.

Skulle nåt trassla med en befintlig dator, får den lite extra omsorg av Johan och Kenneth i vår verkstad.